تقدیر در معیشت، انسان را به سعادت دنیوی و اخروی نائل می
45 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : خبرگذاری ایکنا
محل مصاحبه : مرکز بزرگ اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت های خبری و روزنامه های محلی
تاریخ نشر : May 6 2009 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
رئيس مركز برزگ اسلامی سلماس:

تقدير در معيشت، انسان را به سعادت دنيوی و اخروی نائل می‌كند

گروه انديشه و علم: تقدير و تدبير در معيشت، بايد به يك امر بنيادی و اساسی در جامعه تبديل شود تا سعادت دنيوی و اخروی را به همراه داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين «مقصود محمودی»، رئيس مركز بزرگ اسلامی سلماس در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه آذربايجان غربی، اسراف را يكی از مهم‌ترين مسائلی دانست كه قرآن مكرر بر آن تأكيد كرده و گفت: خداوند متعال در قرآن كريم انسان‌ها را از اسراف و تبذير بر حذر می‌دارد و مسرفين و اسراف‌كاران را از برادران شياطين می‌نامد، بنابراين با تأمل در آيات قرآن و روايات ائمه معصومين (ع) و تأكيدات اوليای دين اهميت اين مطلب روشن می‌شود كه بيشتر كاستی‌ها و فقرها ريشه در اين اسراف دارد و اگر به طور صحيح و اصولی با آن مقابله نشود باعث خسارات بی‌شمار است.

 حجت‌الاسلام والمسلمين مقصود محمودی:
امر تقدير و تدبير به مفهوم خريداری جنس در اندازه كافی كه نياز انسان را برطرف كند بايد به يك امر بنيادی و اساسی و يك فرهنگ در جامعه تبديل شود تا سعادت دنيا و آخرت را به همراه داشته باشد

وی با اشاره به اينكه مقوله اسراف از ديدگاه معصومين(ع) هم يكی از بحث‌های حياطی در جامعه اسلامی است، ادامه داد: اين بزرگواران در توصيه خويش اقتصاد در زندگی و خانواده را آموزش داده‌اند كه اگر به اين گفته‌ها عمل شود جامعه‌ای بسيار خوب و سالم پيش روی ماست، چنانچه امام محمد باقر (ع) فرموده‌اند؛ همه كمال انسان در سه چيز است، خوب فهميدن دين، صبر كردن بر مصيبت و تقدير در معيشت است.

محمودی افزود: طبق اين روايت از امام معصوم(ع)، انسان نيز به تدبير و تقدير در معيشت سفارش شده است، امر تقدير و تدبير به مفهوم خريداری جنس در اندازه كافی كه نياز انسان را برطرف كند بايد به يك امر بنيادی و اساسی و يك فرهنگ در جامعه تبديل شود تا سعادت دنيا و آخرت را به همراه داشته باشد.

 رئيس مركز بزرگ اسلامی سلماس:
بايد برای عمل كنندگان به احكام شريعت و كسانی كه حلال و حرام شارع مقدس را دستور العمل و نصب العين خود قرار می دهند انتظار سلامت، بهورزی و كاميابی مادی و معنوی داشت

رئيس مركز بزرگ اسلامی سلماس در مقام ضرورت نگاه دين به امر مصرف، تصريح كرد: از نگاه دين‌باوران چون خداوند عليم و حكيم، آفريدگار بشر است، پس نسبت به ساختار وجودی و مصالح و مفاسد معيشتی و نياز حقيقی او در ابعاد گوناگون مادی و معنوی علم كامل و اشراف تمام دارد و همه بايدها و نبايدها و احكامی كه از او به عنوان شارع شده است مبتنی بر اين حقيقت است.

وی با اشاره به فرموده امام صادق (ع) خاطرنشان كرد: خداوند چون خلق را آفريد، پس نسبت به آن چه نياز و به مصلحت آنان است، آگاهی دارد بنابراين، آن را برای ايشان حلال و مباح كرد تا بدين وسيله به آنان تفضل و مصلحتشان را تامين كرده باشد و نسبت به آن چه به زيان آنان است، دانا بوده، پس مردم را از چيزهای زيان بار برحذر داشته و آن‌ها را بر ايشان حرام می‌كند.

محمودی در پايان گفت: بر اساس همين واقعيت انكارناپذير است كه بايد برای عمل كنندگان به احكام شريعت و كسانی كه حلال و حرام شارع مقدس را دستورالعمل و نصب‌العين خود قرار می‌دهند انتظار سلامت، بهورزی و كاميابی مادی و معنوی داشت.

آدرس اینترنتی